Kategorie
Technologia

Kopanie najgłębszej dziury na świecie w celu wydobycia energii

dziura w ziemi
Ten międzynarodowy startup zamierza przekuć się w nową generację produkcji energii, bijąc więcej niż jeden rekord świata.
Quaise Energy, firma zajmująca się energią geotermalną z siedzibą w MIT, postawiła sobie za cel wykorzystanie nieograniczonej energii odnawialnej, która istnieje pod powierzchnią ziemi. W tym celu Quaise planuje wywiercić otwory co najmniej dwa razy głębsze niż najgłębsze, jakie kiedykolwiek wykonano (tj. „na skalę znacznie większą niż wiatr i słońce”.

Energia Energia geotermalna obejmuje ciepło wytwarzane głęboko pod ziemią. Ciepło to jest wynikiem stopniowego rozpadu cząstek radioaktywnych w jądrze Ziemi (proces, który zachodzi we wszystkich skałach, pomimo negatywnej konotacji słowa „radioaktywny”). Biorąc pod uwagę ciągły charakter tego rozkładu, Ziemia nieustannie produkuje energię geotermalną, co czyni ją wspaniałym źródłem energii odnawialnej – jeśli tylko uda nam się uzyskać do niej dostęp. Ze względu na głębokość podłoża tej formy energii większość elektrowni geotermalnych jest budowana w pobliżu wulkanów lub aktywnych linii uskoków tektonicznych. Ogranicza to jednak liczbę obszarów, które mogą czerpać korzyści z energii geotermalnej, więc Quaise zamiast tego próbuje wykopać niezwykle długie dziury podejściowe.

Aby zrealizować swoją misję, Quaise planuje użyć żyrotronu, specyficznego typu lampy próżniowej, która emituje promienie światła o długości fali milimetrowej, do kopania dziur w ziemi. Gyrotron jest w stanie wypalić dziury o głębokości około 12 mil, co pozwala Quaise’owi wydajnie ułatwić ciąg pary, która wytwarza użyteczną energię. Bardzo głęboki dół będzie płonął przez kilka miesięcy, ale po jego ukończeniu każdy będzie w stanie zasilać ten obszar przez 100 lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Quaise będzie zajęty przekształcaniem elektrowni węglowych w gorące punkty geotermalne do 2028 r.

Chociaż niektóre części świata zużywają więcej energii geotermalnej gdzie indziej, ta forma energii obecnie zasila tylko niewielką część cywilizacji. . Odkrycie, jak bezpiecznie korzystać z energii geotermalnej w wielu częściach świata, może być kluczem do zmniejszenia utrzymującej się zależności ludzkości od paliw kopalnych, mówi Quaise, która została jedynie złagodzona przez rozwój paliw kopalnych. moc wiatru.

Dodaj komentarz